Děkuji za vyplnění dotazníku

a těším se na vás v programu Prodej co umíš a máš.
Poštu z e-mail adresy info@centrumzmen.cz si dejte do primární pošty, ať vám vždy  vše ode mne dorazí. 

Máte-li jakékoli dotazy, pište na zdenka@centrumzmen.cz